Gebruiksovereenkomst foto’s Chiro Tsjoef

U staat op het punt om foto’s te kopen die tijdens het werkingsjaar 2016-2017 door de leiding, kookploeg en volwassen begeleider van Chiro Tsjoef met toestemming van de ouders werden vastgelegd. Voor u doorgaat met de aankoop van deze foto’s moet u wel nog deze overeenkomst lezen en ermee akkoord gaan.

Deze foto’s zijn bedoeld als een herinnering. Ga er verantwoordelijk mee om. Het is niet de bedoeling dat deze foto’s op het internet worden verspreid.

Indien u foto’s op sociale media plaatst en indien iemand vraagt deze te verwijderen of deze als aanstootgevend ervaart, verwijdert u de foto onmiddellijk. Plaatst u foto’s op het internet dan moet u expliciete toestemming vragen aan de personen die afgebeeld staan en aan hun ouder(s).

Geen enkele foto mag gebruikt worden voor reproductie, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chiro Tsjoef, de personen die afgebeeld staan en hun ouder(s).

Wij maken het mogelijk dat u als lid of ouder foto’s van het afgelopen kamp kan verkrijgen. Dit doen wij op vraag van ouders en leden doorheen de jaren. Indien misbruik wordt gemaakt van het ter beschikking stellen van onze foto’s zullen wij dit in de toekomst niet meer doen.